Нотариално представителство

Предоставям услугата за заместване на нотариуси. Тази услуга може да се предлага само на германски нотариуси.