Заинтересовани страни

Правните ми услуги са насочени предимно към голям брой търговци и фрийлансъри. Също така предоставям съвети и подкрепа за политически мандатисти. В подходящи случаи е полезно и частни лица/потребители да ми поръчват.

Индустриите, за които се грижа, включват по-специално:

 • Строителни предприемачи / предприемачи на имоти
 • Архитекти / Инженери
 • Управители на имоти
 • Изпълнители за охрана
 • Оператори на ресторанти
 • Търговци на текстил
 • Изпълнители на хипермаркети
 • Други изпълнители в средния сегмент
 • Политически представители на законодателните парламенти (Федерален парламент („Бундестаг“), щатски парламенти („Landtage“)), на окръжните парламенти („Kreistag“) и на обществените общности (напр. представител в
 • градските парламенти, окръжните парламенти
 • Стартиращи предприятия, по-специално в сектора на грижите