Области на право

Правната ми работа е основно позиционирана от гледна точка на търговското право. Съветвам и в избрани допълнителни области на правото.

Ще се радвам да Ви консултирам и представлявам в следните области на правото по-специално:

 • Управление на вземания / Събиране на дългове
 • Съдебни спорове / Арбитраж
 • Право за недвижими имоти / Право за жилищни имоти
 • Корпоративно право / Право на сдруженията / Фондационно право / Кооперативно право / Търговско право
 • Съвети и поддръжка относно транзакции / Due Diligence
 • Наследяване на активи / Наследяване на дружеството / Наследствено право / Правни предпазни мерки
 • Право за публичната икономика (Закон за икономическата администрация)
 • Обществени домове право
 • Общо гражданско право / Договорно право
 • Право за общата администрация
 • Наказателно право / Наказателна защита